Regulamim

Regulamin ośrodka Stacja Lato w Mikołajkach

Zasady rezerwacji i wynajmu:
 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją. Gwarancją rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokościod  od 30% do 100%  kosztu wynajmu – w zależności od oferty.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Podczas meldowania przekazane zostaną informacje o wyposażeniu domku wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia.
 4. Opłatę za pobyt oraz opłatę klimatyczną należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu. W przypadku przyjazdu po terminie rozpoczę™cia pobytu opłata‡ za cały pobyt musi zostać uiszczona przelewem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu. Za niewykorzystany pobyt nie przysługuje zwrot kosztów.
 5. Kaucja w wysokości 400zł pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu i zwracana po sprawdzeniu stanu domku przez gospodarza ośrodka przy wymeldowaniu.
 6. Nastawny basen ogrodowy jest czynny  w godzinach 9.00-21.00.
 7. Na terenie ośrodka mogą przebywać i korzystać z infrastruktury obiektu tylko zameldowani goście.
Zasady korzystania z obiektu:
 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. Ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośródka niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia.
 3. Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.
 4. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za ewentualne szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.
 5. W domkach, wokół basenu, na terenie placu zabaw oraz w innych przestrzeniach wspólnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palić można w altanie grillowej oraz na tarasie, jeśli nie przeszkadza to innym gościom.
 6. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domku o mocy przekraczającej 400W.
 7. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 8. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 9. Z placu zabaw i basenu dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Na terenie Stacji Lato nie mozna grać w piłkę.
 10. Nie przyjmujemy zwierząt.
 11. W domkach zabrania się smażenia ryb. 
 12. Ośrodek gwarantuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe dla kazdego domku.
 13. Posprzątanie aneksu kuchennego wraz z jego wyposażeniem należy do obowiązków gościa. W przypadku konieczności sprzątania aneksu przez personel ośrodka pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł.